Flera finansrådgivare har blivit av med licensen

Publicerad 2022-07-28 06:07

Rågdivning Närmare 30 finansrådgivare dömdes av Swedsecs disciplinnämnd under första halvåret. Tre av dem blev av med sin licens.

Är du missnöjd med din bankman, finansrådgivare eller fondförvaltare? 

Då kan du anmäla hen till Swedsecs disciplinnämnd. Som i extremfallen kan dra in licensens.

Det första halvåret i år har tre rådgivare blivit av med licenserna, 18 har varnats och sju har fått en så kallad erinran( en mildare varning).

Flera av disciplinnämndens beslut under 2022 handlar flera om licenshavare som gjort otillåtna slagningar i företagens interna system. I några andra fall har licenshavaren inte dokumenterat rådgivning på rätt sätt eller lämnat felaktig information och fått en varning.

– De allra flesta anmälningar som kommer in till Swedsec handlar om fel som licenshavare gör i tjänsten, men nämnden kan även återkalla en licens om licenshavaren har begått grova brott som inte har med arbetet att göra, säger Teresa Isele, vd på Swedsec.

–Ytterst handlar det om att bara lämpliga personer ska få ha licens varför i undantagsfall även brott utanför ens arbete kan leda till en återkallelse. Oftast handlar det såklart om ekonomiska brott, men även andra grova brott kan resultera i att nämnden återkallar licensen, säger Terese Isele.

Här är tre av nämndes beslut under 2022.

Erinran:

Fall 1, gav en erinran:

”Licenshavaren har skickat en presentation som innehöll konfidentiell information i okrypterad e-post till sin egen e-postadress. Syftet var att kunna använda sin privata dator vid hemarbete. Han har också gjort några sökningar på sig själv och sin fru utan att det har funnits något arbetsrelaterat motiv till sökningarna.”

Fall 2, var en varning

”Rådgivaren har flera fall låtit bli att dokumentera bolånerådgivning. Rådgivaren har vid ett fall angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen. I ett annat fall angavs för låg månadsavgift i kalkylen. Rådgivaren har också hanterat ärenden från ombud utan att säkerställa att dessa haft rätt behörighet.”

Fall 3, indragen licens

”Brott utanför tjänsten. Om en licenshavare begår brott utanför tjänsten kan licensen återkallas om han eller hon inte längre kan anses lämplig. Rådgivaren har dömts till fängelse för våldtäkt, ett brott som har ett minimistraff om två år och straffvärdet har i det enskilda fallet bedömts motsvara två års fängelse. Vid brott med ett så högt straffvärde måste det i regel anses föreligga skäl att återkalla licensen.”

Sammanlagt 23 000 medarbetare i finansbranschen har Swedsec-licens. Det finns olika typer av licenser. 270 företag är anslutna till Swedsec som är branschens eget regleringssystem.

Här kan du kontrollera om din rådgivare har licens.