Bolån På måndagen höjde både SBAB och Danske Bank tremånadersräntan på bolån. SBAB sänkte samtidigt räntan på bolån med löptider på tre år eller mer.

SBAB höjer listräntan för bolån med bindningstid tre månader med 0,40 procentenheter till 3,77 procent och sänker samtidigt listräntan för bolån med bindningstider från tre år och uppåt med 0,10–0,25 procentenheter.

”De korta marknadsräntorna har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån med kort bindningstid ökat. Samtidigt har de längre marknadsräntorna sjunkit något, vilket innebär lägre upplåningskostnader för bolån med längre bindningstider. Mot bakgrund av detta justerar SBAB idag listräntorna för bolån med flera olika bindningstider”, skriver SBAB.

Danske Bank Sverige höjer listpriset för sin bolåneränta med tre månaders löptid med 0,30 procentenheter till 4,49 procent. Ettårsräntan höjs samtidigt med 0,10 procentenheter till 4,59 procent.

”Bakgrunden till justeringarna är ökade marknadsräntor”, skriver Danske Bank Sverige.