USA Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 242.000 personer i februari enligt en undersökning från ADP Employer Services.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle ha ökat med 200.000 personer.

Konsensusprognosen inför fredagens officiella arbetsmarknadsrapport pekar nu mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 203.000 i februari. I den privata sektorn väntas sysselsättningen ha ökat med 213.000 personer.

”Vi ser robusta anställningar, vilket är bra för ekonomin, men lönetillväxten är fortfarande rätt förhöjd. Den blygsamma nedgången i löneökningarna är, i sig själv, inte sannolik att driva ner inflationen snabbt på kort sikt”, säger Nela Richardson, chefekonom vid ADP, i en kommentar.

Månaden före ökade sysselsättningen i ADP-undersökningen med uppreviderade 119.000 personer (106.000), att jämföra med de +443.000 som rapporterades för den privata sektorn i den officiella statistiken.

ADP-undersökningen visade vidare att sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda minskade med 61.000 i februari. I företag med 50-499 anställda ökade sysselsättningen med 148.000 personer, och i företag med över 500 anställda ökade sysselsättningen med 160.000.

Statistiken från ADP visar också att löneökningstakten var 7,2 procent i februari, ner från 7,3 procent i januari. För de som bytt jobb var löneökningen 14,3 procent, ner från 15,4 procent i januari.