Fler betalar räkningarna i tid

Publicerad 2010-05-19 15:01

Företagen har blivit bättre på att betala räkningar i tid. Antalet betalningsförelägganden från kronofogden minskade i april med 22 procent.

Kronofogdarna har det senaste året haft mycket att göra i spåren av finanskris och lågkonjunktur. Men nu har det skett en vändning i takt med att konjunkturläget har förbättras.

I april föll antalet betalningsförelägganden i riket med 22 procent jämfört med samma månad förra året. Det var bara i några län som antalet betalningsföreläggande ökade enligt kreditupplysningsföretaget Synas senaste konjunkturbarometer.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en allvarlig betalningsanmärkning som vanligtvis tyder på stora ekonomiska problem i företaget.

– Obetalda räkningar skapar osäkerhet hos många företag och kan få konsekvenser under lång tid. Under 2009 såg vi att den kraftiga ökningen av antalet betalningsförelägganden följdes av en kraftig ökning av antalet konkurser. Därför är det ett positivt tecken att antalet betalningsförelägganden nu minskar, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på Syna till TT.

– Antalet betalningsförelägganden ligger dock fortfarande på höga nivåer och jämför man med samma period 2008, så ser vi en ökning med över 20 procent.

I storstäderna föll antalet betalningsförelägganden på bred front i april. Det var bara företagen i Örebro län som gick mot strömmen. Där ökade antalet betalningsförelägganden med 35 procent.

TT