Flaggningsmeddelande i NFO Drives AB (publ).

2021-08-04 15:41:19

Birgitta Svensson ägare andel/ röster ökar ifrån ca 6,3% till ca 7,8%

Grenspecialisten Förvaltning AB ägare andel/ röster ökar ifrån 0,0% till ca 7,4%

Rambas AB (Lars Svensson) ägare andel/ röster ökar ifrån ca 4,2% till ca 5,4%

Håkan Persson ägare andel/ röster ökar ifrån 4,6% till ca 5%

Den riktade emissionen har nu registrerats på bolagsverket samt genomförts. Antal aktier i bolaget uppgår nu till 3 061 869 aktier (2 380 052), och aktiekapitalet uppgår till 15 309 345 SEK

Cision