Råvaror Fitch Solutions skruvar ned prognosen för kopparpriset för nästkommande år till 8.400 dollar per ton från tidigare 9.580 dollar. Det rapporterar internationella medier.

En inbromsande global tillväxt kombinerat med en stark dollar, vilket gör koppar dyrare i resten av världen, har undergrävt den optimistiska synen (”the bull case”) baserad på historiskt låga lager och robust långsiktig efterfrågan.

Fitch Solutions förväntar sig ett mindre överskott på kopparmarknaden för innevarande år, men från och med nästa år förväntar sig kreditvärderingsinstitutet ett växande underskott. Bakomliggande orsak uppges huvudsakligen vara den gröna omställningen som särskilt kräver koppar, varför efterfrågan väntas tillta.

Över de kommande fem åren ser Fitch Solutions att kopparpriset sakta men säkert stärks. Omkring 2027 väntas priset återigen leta sig upp över 10.000 dollar per ton, en nivå som sågs i början av mars tidigare i år.

Kreditvärderingsinstitutets prisantagande för år 2031 är cirka 11.500 dollar per ton i spåren av ett tilltagande underskott av metallen.

En stund innan 9-tiden på tisdagen stärktes kopparpriset med 0,3 procent till 7.799 dollar per ton. Sedan årsskiftet har priset på koppar försvagats med drygt 20 procent.