Aktie Kreditvärderingsinstitutet Fitch har sänk SBB:s kreditbetyg till BB+ från BBB-, negativa utsikter. Sänkningen innebär att SBB nu har så kallad skräpstatus.

En av orsakerna bakom nedgraderingen är SBB:s skuldsättning. Fitch menar att bolagets hävstång fortfarande är för hög och enligt prognoserna kommer skuldsättningen fortsätta att ligga på en hög nivå fram tills slutet av 2024.

Vidare lyfts att SBB har ”betydande” obligationsförfall framöver, vilket kommer kräva ytterligare refinansiering under alltmer ogynnsamma marknadsförhållanden.

Kreditvärderingsinstitutet skriver även att lönsamheten från bolagets kärnverksamhet förbättrats i en långsammare takt än väntat, i den rådande inflationsmiljön med återkommande extraordinära kostnader.

I början av maj sänkte även kreditinstitutet S&P bolaget till skräpstatus.