Bank Kreditvärderingsinstitutet Fitch har höjt utsikterna till positiva för två svenska storbanker, Swedbank och SEB, rapporterar Dow Jones.    

Swedbanks långsiktiga kreditbetyg har höjts till positiva, från tidigare stabila. Samtidigt bekräftas bankens långsiktiga betyg A+ och kortsiktiga till F1.

De ändrade utsikterna hänförs av Fitch till Swedbanks framsteg i att adressera åtgärder mot penningtvätt i den baltiska verksamheten.

”Hanterat risker”

Banken bedöms redan ha hanterat brister som identifierats av tillsynsmyndigheter i Estland och Sverige, stärkt styrningen av den baltiska verksamheten och kommit långt med genomförandet av sin övergripande plan för hantering av arbetet mot penningtvätt.

Fitch har även höjt utsikterna för SEB:s kreditbetyg till stabila, från tidigare negativa. Fitch har även bekräftat SEB:s långsiktiga kreditbetyg till AA- och dess viability rating till aa-.

”Minskade risker på nedsidan”

Ändringen speglar enligt Fitch minskade risker på nedsidan vad gäller förväntningarna på den ekonomiska återhämtningen, som bedöms ta fart i SEB:s hemmamarknader. Som en följd av detta räknar kreditvärderingsinstitutet med att SEB:s lönsamhet och tillgångskvalitet kommer att förbli motståndskraftig.