I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Baserat på Fisher Investments Nordens tolkningar av finansdiskussioner och den allmänna stämningen under de senaste 12 månaderna har sentimentet bland investerarna svängt kraftigt, från djup pessimism inför pandemin och dess påverkan på marknaden till optimism inför en covid-fri, vaccinerad framtid.

Enligt vår erfarenhet kan båda känslorna öka risken för investeringsmisstag som nervöst säljande eller girigt köpande. De här potentiella riskerna belyser, enligt vår mening, vikten av en disciplinerad investeringsmetod.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

De finansnyheter som vi bevakar återspeglade ett räddhågset sentiment under stora delar av 2020. Den främsta orsaken, enligt oss: covid‑19 och dess konsekvenser. I februari och mars började länder världen över att införa åtgärder för att begränsa smittspridningen. Baserat på våra analyser tvingade de här restriktionerna börserna att snabbt väga in de omfattande ekonomiska skadorna som skulle följa – vilket är vad vi anser drev den globala björnmarknaden (en fundamentalt driven börsnedgång på minst 20 procent) i februari–mars.[i] Om rubrikerna vid den tiden är någon fingervisning var rädsla den förhärskande känslan enligt oss. Många av rubrikerna vi såg drog paralleller med de ekonomiska nedgångarna på 1930-talet, så vi skulle knappast bli förvånade om många investerare funderade på att överge aktier. En del tog nog det steget. Men i mars började en ny global tjurmarknad – en lång period med i allmänhet stigande börser.[ii] 

Björnmarknader är visserligen jobbiga att genomlida, men Fisher Investments Nordens analyser av historiska avkastningar tyder på att investerare inte nödvändigtvis måste undvika dem för att få den avkastning som krävs för att nå sina investeringsmål. Enligt Fisher Investments Nordens beräkningar ger globala aktier en långsiktig årsberäknad avkastning på 10,0 procent, och det är inklusive björnmarknader.[iii] (Med årsberäknad avkastning avses den effektiva årliga tillväxttakt som skulle ge marknadernas kumulativa avkastning över en given tid.) Men för att få den avkastningen krävs det, enligt oss, att man hänger med på tjurmarknaderna. Om rädsla – vilket våra analyser visar är vanligt under tjurmarknader, i synnerhet i början – får investerare att undvika att äga aktier kan det bli svårt för investerarna som övergav aktier att komma ikapp igen. Enligt vår mening är det här något som kan minska investerares möjligheter att nå sina investeringsmål.

I dagsläget har investerare en annan känsla att tampas med, enligt oss: girighet. I höstas såg vi optimistiska rubriker om vaccinen i de finansmedia som vi bevakar – och den optimismen verkar vara ännu mer utbredd nu. Hand i hand med detta ser vi tecken på att investerare blir giriga, och till synes villigare att strunta i potentiella risker i hopp om astronomiska avkastningar. Enligt vår mening är den här girigheten uppenbar i rubriker som basunerar ut de goda avkastningarna från mer spekulativa värdepapper, inklusive temafonder (smala fonder som fokuserar på bolag som är del av en viss trend eller idé), kryptovalutor (digitala valutor som inte skapats eller styrs av myndigheter) och börsintroduktioner (när bolag som inte redan finns på börsen bjuder ut aktier till försäljning på börsen för att skaffa kapital). Till exempel noterade medier som vi bevakar nyligen att börser i Europa och Storbritannien nu har den snabbaste starten på börsintroduktionsmarknaden sedan 2015 – ett tecken på entusiasm för aktier, enligt vår mening.[iv] 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Precis som med rädsla kan girighet enligt oss få investerare att göra avsteg från sina investeringsstrategier. Enligt vår erfarenhet kan vissa investerare drabbas av rädsla för att gå miste om något när de hör andra investerares framgångssagor. En del må ha tur och kamma hem jackpotten med en investering, men vi anser inte att det är en repeterbar, hållbar investeringsmetod. Enligt vår mening är ”tur” knappast något man kan kalla en investeringsstrategi. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet kan de flesta långsiktiga investerare nå sina mål genom att sikta på en börsliknande avkastning. Om man gör avsteg från en disciplinerad metod av girighet och jagar efter upphausade aktier kan man hamna i samma läge som de som övergav aktier av rädsla: på efterkälken.

Fisher Investments Norden anser att investerare bör ställa sig ett par frågor för att minska känslorelaterade risker. Den första: Vad grundar jag min köp- eller säljhypotes på? Enligt Fisher Investments Nordens analyser bryr sig aktier mest om de ekonomiska och politiska faktorer som påverkar bolagsvinsterna under de kommande 3–30 månaderna. Är ditt investeringsbeslut framåtblickande eller grundat på bakåtblickande argument, som tidigare resultat eller upphaussning? Den andra frågan: Hur passar värdepappret in i min övergripande investeringsplan? Enligt vår mening bör investerare äga ett varierat urval av aktiekategorier som utvecklas på olika sätt under samma ekonomi- och marknadsförhållanden. Det här riskhanteringsverktyget kallas för diversifiering. Skulle ett köp eller en försäljning av ett värdepapper minska diversifieringen och koppla portföljens framgång allt för tätt samman med framgången för ett enda bolag eller en enda sektor – och öka portföljens risk för förlust?

Investerare vars mål kräver börsliknande avkastning på lång sikt behöver disciplin för att hålla sig till planen. Om du är medveten om dessa känslobaserade risker kan det hjälpa dig att hålla den disciplinen.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, per 2021‑02‑08. Påstående baserat på avkastningen från indexet MSCI World under februari och mars 2020.

[ii] Ibid. Påstående baserat på avkastningen från indexet MSCI World från mars 2020 till januari 2021.

[iii] Källa: FactSet, per 2021‑02‑10. Påståendet baserat på årsberäknad avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, i kronor, 1970‑12‑31 till 2020‑12‑31.

[iv] ”UK-Europe IPO Market Flourishing So Far In 2021, Led By ’Lockdown’ Names”, Palash Ghosh, Forbes, 2021‑02‑12. https://www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/02/12/uk-europe-ipo-market-flourishing-so-far-in-2021-led-by-lockdown-names/?sh=6c91740f6cba