I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Hur mycket pengar kan du röra dig med under pensionen? Vilken livsstil vill du att dina besparingar och investeringar ska finansiera när du äntligen har gått i pension? Fisher Investments Norden anser att svaren på dessa frågor är nyckeln till att räkna ut hur du ska finansiera hela eller delar av pensionen med långsiktiga investeringar. Vi anser att man kan uppskatta den förväntade budgeten i två steg, och resultatet av bägge stegen kan vara till hjälp när man tar fram en finansiell plan för pensionen så den passar för ens unika situation och behov.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vårt råd är att börja med att göra en uppställning över dina nuvarande utgifter och fundera på hur de skulle kunna förändras efter pensionen. Dela upp utgifterna i fasta kostnader (utgifter man inte kan komma undan) och rörliga kostnader (saker man kan klara sig utan). Fasta kostnader kan vara boendekostnader, vårdkostnader, amorteringar, skatter och försäkringar. Till rörliga kostnader brukar bland annat semesterresor och nöjen räknas. Det här är kostnader som man kan skära ner på om det skulle behövas. Genom att skriva ned allt du kan komma på, från vardagliga utgifter till mindre frekventa utgifter eller potentiella utgifter kan du bilda dig en uppfattning om vad pensionen kommer kosta, och hur mycket som krävs för att bibehålla en viss livsstil.

Sedan föreslår vi att du tittar på om och hur utgifterna kommer förändras. Planerar du till exempel att flytta efter pensionen? Är levnadskostnaderna högre eller lägre på nya stället? Tänk också på att vissa kostnader kanske minskar eller försvinner helt. Barnen flyttar hemifrån, och du slipper pendla till jobbet och hålla efter jobbgarderoben. Men vissa kostnader kan öka också. Du kanske tänker ta tag i en hobby du inte haft tid med, eller börja resa mer eller äta ute oftare. Och glöm inte vårdkostnaderna. Ju äldre man blir, desto troligare är det att ens vårdkostnader stiger enligt vår erfarenhet. Din familjehistorik kan ge dig en fingervisning om vad du bör planera för.

När du väl har kommit fram till vad dina pengar ska räcka till anser vi att det är viktigt att även väga in inflationen – alltså hur priserna stiger rent allmänt. Man kan titta på den historiska inflationstakten och hur trenderna ser ut, men vi anser att man dessutom bör titta på prisutvecklingen i de kategorier som är mest relevanta för en själv. Till exempel steg priserna för sjukhustjänster i euroområdet med 64,6 procent mellan 2001 och 2020, betydligt snabbare än det breda harmoniserade konsumentprisindexet, som steg med 35,1 procent.[i] (Konsumentprisindex, eller KPI, är ett brett mått på priserna för varor och tjänster.)

I Storbritannien var skillnaden ännu mer markant: Priserna för sjukhustjänster steg med 161,0 procent jämfört med 46,0 procent för det harmoniserade KPI:et under samma tidsperiod.[ii] Vi anser att investerare som närmar sig pensionen eller redan har gått i pension bör vara medvetna om sådana här trender. Dina prognoser behöver inte vara exakta, men om du håller koll på din personliga inflationstakt över tid kan det minska risken för obehagliga överraskningar längre fram. Om du räknar med inflationen kan du även bygga in marginaler för den i din pensionsplan.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

När du har tagit reda på vad som flödar ut ur plånboken är det dags att titta på vad som flödar in. Detta är dina förväntade inkomster under pensionen plus kassaflödet som du kan ta ut ur din investeringsportfölj. Inkomsterna kan vara den allmänna pensionen, tjänstepensioner, inkomster från affärsverksamheter och arbete (om du eller din partner fortsätter att jobba på deltid efter pensionen). Om du jämför detta med dina troliga utgifter anser vi att det blir tydligare vad dina investeringar måste åstadkomma – och hur stora portföljuttag som är hållbara i din situation.

Den här genomgången kan hjälpa dig att sätta en övre gräns för dina utgifter under en viss tidsperiod under olika förhållanden. Enligt vår mening är din tidshorisont avgörande för detta – alltså hur länge investeringarna måste räcka för dig (eller dina nära och kära). Tidshorisonten beror enligt oss i allmänhet på din hälsa, förväntade livslängd, och eventuella arv du vill lämna efter dig. Sedan är det enligt oss smart att se på prognoser för avkastningen från olika slags tillgångar. Använd historiska data som vägledning för att sätta rimliga förväntningar, och tänk även på hur bekväm du känner dig med marknadsriskerna.

Den här övningen kan ge dig en tydligare bild av vad din pensionsportfölj kan göra för dig – och vad den inte kan göra. Om budgeten du ställde upp i första halvan av övningen leder till att du behöver göra så pass stora uttag från portföljen att portföljen riskerar att tömmas i förtid kan det vara en signal på att du behöver lägga om planerna. Du kanske behöver spara och investera mer innan du går i pension, eller skära ner på de planerade utgifterna. Det är även bra att tänka på skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader, enligt Fisher Investments Norden. Om marknadsförhållandena försämras kan det hjälpa att skära ner på de rörliga kostnaderna. Förhoppningsvis behöver du aldrig göra det. Men möjligheten finns.

Enligt vår mening är en förståelse för samspelet mellan troliga utgifter och kassaflödet en bra grund för den finansiella planeringen. Tidigt i pensionsplaneringsprocessen kan du utgå från dina uppskattade personliga utgiftsnivåer för att sätta upp spar- och investeringsmål som uppfyller dina behov och önskemål. Det här kan visa hur mycket du behöver spara och vilken tillgångsfördelning du bör ha – alltså blandningen av aktier, räntepapper, kontanter och andra investeringar i din portfölj. Om du ställer upp ett långsiktigt finansiellt mål medan du fortfarande jobbar hjälper det dig att planera och korrigera vid behov. När du närmar dig pensionen kan storleken på din portfölj och potentiella uttag från den ligga till grund för beslut om vad du har råd med. Allt går ju inte enligt plan, men vi anser att om man har de grova dragen klart för sig är man bättre förberedd på att agera när saker inte går som man tänkt.

En pensionsbudget är inget som är hugget i sten enligt oss. Vi anser att det bör vara en löpande process, där man granskar den regelbundet och uppdaterar den när läget förändras.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, per 2021‑09‑14. Harmoniserat KPI för euroområdet (sjukhustjänster och totalt), procentuell förändring, 2001–2020.

[ii] Ibid. Harmoniserat KPI för Storbritannien (sjukhustjänster och totalt), procentuell förändring, 2001–2020.