I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Visste du att runt 70 procent av alla stora familjeförmögenheter töms ut redan under den andra generationen? Och när vi kommer fram till den tredje generationen ser det ännu dystrare ut – runt 90 procent av familjeförmögenheterna räcker bara hit.[i]

Det ligger ofta flera decenniers hårt arbete bakom en familjeförmögenhet som är stor nog att trygga ekonomin för kommande generationer. De som byggt upp den här förmögenheten kanske tror att nästa generation tar över med samma strävsamhet som de själva, men så är tyvärr sällan fallet.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

 Det finns gott om material om hur man bygger upp en familjeförmögenhet, men mindre om hur man ser till att förmögenheten bevaras under flera generationer. Här är fyra tips från Fisher Investments Norden för att hjälpa din familjs förmögenhet att räcka riktigt länge.

Starta diskussionen om förmögenheten

Familjediskussioner om pengar kan vara jobbiga. Men om man undviker ämnet riskerar man att nästa generation får problem med att hantera pengar. Pengar betyder olika saker för olika personer – status, trygghet, inflytande, kontroll – och det kan göra diskussioner om pengar ännu mer komplicerade.

Många förmögna personer vet helt enkelt inte hur man ska prata om pengar med sina barn och barnbarn. De oroar sig för hur arvingarna kommer bete sig när de får reda på hur stor förmögenheten är, eller för vad som kommer hända med familjeförmögenheten när de inte längre kan styra över den. Det kan vara jobbigt, men om man lär sig hur man utbildar de kommande generationerna så kan det göra stor skillnad. Bara för att yngre generationer inte har samma finansiella kunskaper och färdigheter betyder det inte att de är ointresserade av att lära sig att förvalta förmögenheten på ett ansvarsfullt sätt.

Inled processen gradvis, och bygg upp familjens kompetens på ett medvetet sätt. Viktiga ämnen att ta upp är bland annat pengars värde, målen för familjeförmögenheten, familjens principer, budgetering och investeringsplanering. Samtal om pengar ska inte vara en engångshändelse. Diskutera pengar med familjen regelbundet.

Familjemöten för att engagera alla

Ett av de bästa sätten att underlätta diskussioner om förmögenhetsplanering är att hålla familjemöten. Ett genomtänkt familjemöte ger alla möjlighet att delta i processen.

Förbered mötet genom att skräddarsy dagordningen till familjens mål och behov. Nedan följer några tips för ett lyckat familjemöte:

  • Etablera en dagordning: Fråga runt i familjen om vad de skulle vilja ta upp på mötet. Några exempel på ämnen att diskutera kan vara familjens värderingar och mål för högre utbildning, investeringar och välgörenhet. Alla familjemedlemmar är förmodligen inte lika intresserade av att diskutera finanser. Försök att schemalägga sociala aktiviteter efter mötet så alla är engagerade.
  • Välj en mötesplats: Om ni har möjlighet, överväg att träffas på en neutral plats utan kopplingar till familjen. Reskostnaderna bör tas ur familjeförmögenheten, så alla har råd att delta. Om logistiken är besvärlig kan virtuella möten vara ett alternativ.
  • Följ ett regelbundet schema: Ett regelbundet och konsekvent mötesschema gör att familjemedlemmarna upplever mötena som viktiga. Upprätta ett inledande mötesschema över de kommande 12 till 24 månaderna.
  • Skapa ordningsregler: Ju fler som är engagerade, desto fler är det som är delaktiga i huvudmålet – att planera för familjens finansiella välbefinnande. Dessutom kan deltagarnas olika perspektiv på frågorna ge värdefulla och unika insikter. Främja aktivt, respektfullt lyssnande och deltagande från samtliga närvarande.
  • För protokoll: Mötesprotokoll bidrar till att tydliggöra ansvar. Skicka ut ett protokoll till familjen efter varje möte.
  • Ta fram en åtgärdsplan: Fastställ tidsplaner för projekt, personliga ansvarsområden, arbetsuppgifter och planer för uppföljning med familjen. Ha alltid reservplaner, och uppdatera familjen om frågorna som diskuterades. Överväg att utvärdera mötena i efterhand för att se om något kan förbättras. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar. 

Främja löpande fortbildning om ekonomi

Finanskunskaper – en färdighet som inte alltid värdesätts av alla familjemedlemmar – är viktiga för en lyckad överföring av familjeförmögenheten till kommande generationer. Det är knappast någon överraskning att generationen som ärver förmögenheten tenderar att vara mer slösaktig än generationen som gnetade ihop pengarna. En förmögenhet innebär ett stort ansvar. Om man lär sina familjemedlemmar goda finansiella vanor kan det bidra till att familjeförmögenheten bevaras.

Man behöver inte skicka hela familjen till handelshögskolan för att lära dem handskas med pengar. Fokusera i stället på en rättfram, effektiv utbildning. Ge familjen utbildningsmaterial, som böcker, videor och onlinekurser. Boka in kurser och workshops om specifika färdigheter som hela familjen kan delta i tillsammans.

Familjemöten med finansrådgivare och familjens revisor kan bidra till att alla får en tydlig bild av familjens nuvarande ekonomiska situation samt planerna och potentiella strategier inför framtiden. Fisher Investments Norden uppmuntrar till att samordna utbildningsinitiativ med en finansexpert. Om några i familjen har frågor eller något de oroar sig för kan finansexperten hjälpa till att svara på det.

Finansiera framtida tillväxt för välstånd som varar

Uppmuntra familjemedlemmar till att delta aktivt i att förvalta och bygga upp förmögenheten. Det kan hjälpa dem att uppskatta pengars värde. Det kan till exempel vara att jobba i familjeföretaget, starta en ny affärsverksamhet med stöd från familjeförmögenheten, eller investera på börsen.

Många som ärver en större förmögenhet vet inte hur de ska investera den på rätt sätt. Det är vanligt att de är för försiktiga med investeringarna, till exempel genom att ha stora delar av förmögenheten i kontanter eller i ”säkrare” värdepapper som obligationer. Arvet innebär ju ofta att de plötsligt har mycket mer pengar än de någonsin haft förut, så de vill inte ta för stora risker. Fisher Investments Norden anser att arvingar som inte har någon större erfarenhet av att investera kan ha nytta av att rådgöra med en renommerad finansexpert. Det kan hjälpa dem att komma igång med att strategiskt bygga vidare på förmögenheten.

En familjeförmögenhet kan göra stor skillnad för en familj, men man ska inte ta för givet att förmögenheten kommer räcka för alltid. Genomtänkta diskussioner, utbildning och strategisk planering kan hjälpa dig att trygga familjens förmögenhet i många generationer.   

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: David Kleinhandler. ”Generational Wealth: Why Do 70% of Families Lose Their Wealth in the 2nd Generation?” Nasdaq.com. 19 oktober 2018.