I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Hur länge kommer börsåterhämtningen som började i mars 2020 hålla i sig?[i] Många av de kommentatorer som Fisher Investments Norden bevakar tror att den har många år framför sig.

Många av de kommentatorer som Fisher Investments Norden bevakar tror att den har många år framför sig. Deras resonemang: Tjurmarknader – långa perioder med i allmänhet stigande börser – har varit nästan sex år långa i genomsnitt sedan 1925, då tillförlitliga börsdata börjar.[ii] Det betyder att den nuvarande tjurmarknaden har många år framför sig, enligt dem. Men enligt oss döljer genomsnittet sanningen om enskilda tjurmarknaders vitt skilda längder, och om man räknar med att uppgången ska följa en förutsägbar bana så riskerar man att fatta portföljbeslut som inte slår ut som man tänkt.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

De elva senaste globala tjurmarknaderna varade visserligen i snitt 70 månader, men tittar man på enskilda tjurmarknader är skillnaden dem emellan stor.[iii] Till exempel varade tre av dem minst 114 månader – 9,5 år.[iv] En av dem var tjurmarknaden 2009–2020. Den höll i sig i nästan elva år, men redan 2012 började kommentatorer som vi bevakar undra om den inte började bli lite till åren.[v] Vi såg fler och fler av den typen av kommentarer när tjurmarknaden började närma sig den historiska snittåldern. Många hävdade att börsen måste sluta stiga snart – inte på grund av någon fundamental anledning, utan helt enkelt på grund av åldern. Investerare som sålde aktier enligt det resonemanget gick eventuellt miste om flera års uppgångar när tjurmarknaden fortsatte.

Å andra sidan var sex av de elva tjurmarknaderna sedan 1925 kortare än 70 månader. Två av dem hann inte ens fylla tre år.[vi] Den kortaste, som började i oktober 1987, varade i 26 månader.[vii] Innan den var snittlängden för tjurmarknader 71 månader.[viii] Investerare som trodde att de skulle få njuta av stabil avkastning i många år (baserat på en genomsnittlig tjurmarknad) blev tagna på sängen. Enligt vår mening visar de här exemplen att om man enbart utgår från tjurmarknadens ålder när man investerar kan det leda till feltajmade portföljbeslut.

Om det inte är åldern som avgör, vad är det då som får en tjurmarknad att ta slut? Fisher Investments Norden anser att två saker kan sätta stopp för en tjurmarknad: smällar och eufori. Smällar, enligt vår definition, är stora och i stort sett oväntade ekonomiska chocker som leder till att den globala BNP:n backar med tiotals biljoner kronor. Vi anser att slutet på tjurmarknaden 2020 var ett exempel på en sådan smäll. De utbredda nedstängningarna för att hindra spridningen av covid-19 hindrade även näringslivet, och den globala BNP:n föll från 728,9 biljoner kronor 2019 till 704,7 biljoner kronor 2020.[ix] Under detta ekonomiska tumult rasade börserna, och tjurmarknaden var över.[x]

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Eufori, å andra sidan, är något som händer när attityden till aktier och ekonomin blir allt ljusare och i princip enhälligt optimistisk, enligt oss. Vi menar att överentusiastiska investerare kan få svårt att se försämrade ekonomiska fundamenta när det råder eufori. Detta skapar en miljö där investerarnas förväntningar hamnar långt över vad verkligheten kan leverera – vilket så småningom leder till stor besvikelse. Men våra analyser visar att börsen kan stiga ett bra tag medan eufori råder innan besvikelsens timma är slagen.

Vi anser att år 2000 är ett skolexempel på hur en tjurmarknad tar slut på grund av eufori. Då ledde IT-hajpen till att investerare jagade efter aktier i företag som knappt redovisade någon vinst eller några intäkter. Efter flera månader av stigande börser under denna euforiska stämning blev investerarna så småningom besvikna av den ekonomiska verkligheten, enligt vår mening. Börserna världen över rasade.[xi]

Att smällar kan komma när som helst under en tjurmarknad kräver kanske inte någon längre förklaring, men Fisher Investments Norden anser att investerare även bör vara medvetna om att eufori kan dyka upp när som helst. Enligt vår bedömning tog tjurmarknaden 1970–1973 (som varade i endast 32 månader) slut på grund av eufori – i synnerhet kring stora, välkända USA-baserade företag.[xii] Baserat på våra analyser anser vi att förhållandena blev euforiska även under den ännu kortare tjurmarknaden 1987–1990[xiii] – då en global haussning av japanska aktier var en bidragande faktor.[xiv] Men trots att tjurmarknaden 2009–2020 varade i nästan 11 år såg vi aldrig några tecken på att utbredd eufori var på gång. Därför anser vi att eufori inte är något som händer bara för att en tjurmarknad har uppnått en viss ålder.

I dagsläget anser Fisher Investments Norden att tjurmarknaden som började i mars 2020 är i de senare skedena – trots att den på pappret är ung.[xv] Enligt vår uppfattning har stämningen mycket snabbt stigit från pessimism vid bottennoteringarna till dagens utbredda optimism. De kommentatorer vi följer har överlag börjat se mycket ljust på framtiden för ekonomin och börsen. Många investerare är entusiastiska över vad som verkar vara investeringsflugor – nischade, spekulativa delar av marknaden som väcker stort intresse eftersom de verkar ha stor avkastningspotential.[xvi]

Men vi anser att investerare inte ska lämna börsen automatiskt bara för att det råder eufori på begränsade områden. Mycket av den rådande optimismen är befogad enligt oss, med tanke på de förbättrade ekonomiska förhållandena i takt med att samhällen öppnar upp igen. Men vi anser att investerare gör klokt i att hålla ett vakande öga på stämningen för att se om euforin brer ut sig och gör investerare blinda för tecken på svagare ekonomi.

Det kan verka rimligt att basera sina förväntningar på den nuvarande tjurmarknaden på hur tidigare tjurmarknader har utvecklats, men Fisher Investments Norden anser att det kan leda till olägliga portföljbeslut. Vi anser att varje tjurmarknad har sina egna ekonomiska, politiska och stämningsrelaterade drivkrafter, som alla utvecklas i sina egna tempon. Investerare gör bättre i att hålla ögonen på dem – i stället för något slags förutbestämt målsnöre – enligt oss.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte ses som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, per 2021‑05‑18. Påstående baserat på kursavkastning från indexet MSCI World i SEK, 2020‑03‑23 till 2021‑05‑18. Kursavkastning används för jämförelsen eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för samtliga tjurmarknader sedan 1925.

[ii] Källa: FactSet, Global Financial Data, per 2021‑02‑28. Påstående baserat på månatlig kursavkastning från indexet Global Financial Data World fram till 1969, månatlig kursavkastning från indexet MSCI World fram till 1975, och daglig kursavkastning från indexet MSCI World därefter. Kurserna för MSCI och Global Financial Data indexerades bägge till 100 per 1969‑12‑31 för att länka samman serierna. Kursavkastning används eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för hela perioden. Angivet i US-dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar, och till olika start- och slutdatum för tjurmarknader.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] ”The Bull Market Is Long in the Tooth: Yamada”, Jeff Macke, Yahoo! Finance, 2012‑08‑14.

[vi] Se not i.

[vii] Se not i.

[viii] Källa: FactSet, Global Financial Data, per 2021‑02‑28. Påstående baserat på månatlig kursavkastning från indexet Global Financial Data World fram till 1969, månatlig kursavkastning från indexet MSCI World fram till 1975, och daglig kursavkastning från indexet MSCI World fram till 1987‑10‑26. Kurserna för MSCI och Global Financial Data indexerades bägge till 100 per 1969‑12‑31 för att länka samman serierna. Kursavkastning används eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för hela perioden. Avkastning beräknad i US-dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar, och till olika start- och slutdatum för tjurmarknader.

[ix] Källa: Internationella valutafonden (IMF), per 2021‑05‑14. Global BNP, aktuella priser, 2019–2020.

[x] Källa: FactSet, per 2021‑05‑18. Påstående baserat på kursavkastning från indexet MSCI World i SEK, 2020‑02‑12 till 2020‑03‑23. Kursavkastning används för jämförelsen eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för samtliga tjurmarknader sedan 1925.

[xi] Källa: FactSet, per 2021‑05‑18. Påstående baserat på kursavkastning från indexet MSCI World i SEK, 2000–2002. Kursavkastning används för jämförelsen eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för samtliga tjurmarknader sedan 1925.

[xii] Källa: FactSet, per 2021‑05‑18. Påstående baserat på månatlig kursavkastning från indexet MSCI World, 1970‑06‑30 till 1973‑02‑28. Kursavkastning används för jämförelsen eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för samtliga tjurmarknader sedan 1925. Avkastning beräknad i US-dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar, och till olika start- och slutdatum för tjurmarknader.

[xiii] Källa: FactSet, Global Financial Data, per 2021‑02‑28. Påstående baserat på daglig kursavkastning från indexet MSCI World, 1987‑10‑26 till 1990‑01‑04. Kursavkastning används för jämförelsen eftersom det inte finns uppgifter om totalavkastningen för samtliga tjurmarknader sedan 1925. Avkastning beräknad i US-dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar, och till olika startdatum för tjurmarknader.

[xiv] “How Japan Has Fared in 30 Years Since the Stock Market Bubble Burst”, Justin McCurry, The Guardian, 2019‑12‑28.

[xv] Se not i.

[xvi] ”What Are NFTs and Why Are Some Worth Millions?” BBC News, 2021‑03‑12. ”Global IPOs Breach All-Time Record on U.S. SPAC Boom, Flurry of Tech Listings”, Patturaja Murugaboopathy, Thomson Reuters, 2021‑05‑13.