FIRST VENTURE: SUBSTANSVÄRDET VAR 9:85 KR PER AKTIE DEN 30/9

2021-11-25 11:07:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-noterade First Venture redovisar ett substansvärde på 9:85 kronor per aktien vid utgången av det tredje kvartalet 2021.

Aktien stängde på 6:90 kronor samma dag.

Kvartalets resultat uppgick till -3,4 miljoner kronor (-3,7).

"Under det tredje kvartalet så har ett intensivt arbete med att utvärdera nya tillväxtbolag genomförts och många intressanta investeringsmöjligheter inom teknik, hälsa och hållbarhet har identifierats", skriver den avgående vd:n och medgrundaren Rune Nordlander.

Bolaget har också genomfört tilläggsinvesteringar i några befintliga innehav som Sprint Bioscience, Humble Group, Kiliaro och Combiq.

Summan av First Ventures noterade tillgångar uppgår till drygt 137 miljoner kronor.Direkt-SE