Aktie Det finländska verkstadsbolaget Wärtsiläs orderingång under det tredje kvartalet har varit svagare än väntat och bolaget har genomfört en översyn angående de större projekten som pågår.

Som ett resultat av denna översyn estimeras det jämförbara rörelseresultatet påverkas med cirka 150 miljoner euro relaterade till vissa projekt inom Marine Gas Solutions-verksamheten och samt energiaffärsområdet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta innebär att det jämförbara rörelseresultatet för helåret 2019 förväntas bli cirka 100 miljoner euro lägre än 2018.