Finnairin huhtikuun 2021 liikennetiedot

2021-05-05 08:00:00

COVID-19-pandemia näkyi edelleen huhtikuun matkustajaliikenneluvuissa, rahdilla jälleen erittäin vahva kuukausi

Finnair kuljetti huhtikuussa 80 900 matkustajaa eli 403,6 % enemmän kuin vuoden 2020 huhtikuussa, jolloin Finnair operoi minimiverkostoa COVID-19-pandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi. Huhtikuun 2021 matkustajamäärä oli 6,3 % vähemmän kuin maaliskuussa 2021 (vertailu edeltäneeseen kuukauteen ei ole täysin vertailukelpoinen, koska maaliskuussa on yksi päivä enemmän kuin huhtikuussa).  

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 253,3 % vertailukaudesta, mutta laski 2.6% edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 67 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 123,3 % enemmän verrattuna vuoden 2020 huhtikuuhun, mutta 8,1 % vähemmän kuin maaliskuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 huhtikuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 291,1 % vertailukaudesta ja 4,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä 26,4 %:iin vertailukaudesta ja 1,8 % edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 1 969,8 %. Pohjois-Amerikan kapasiteetti kasvoi 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 29,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi 519,3 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 184,6 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 221,9 % Euroopan-liikenteessä ja 1 758,6 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 11,4 %, mutta sitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 8,3 %, Euroopan-liikenteen 43,7 % ja kotimaanliikenteen 65,6 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 140,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 234,8 % ja kotimaanliikenteessä 1 424,1 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat huhtikuussa 1 777,1 % vertailukaudesta (laskivat 1,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 56,5 % (laskivat 1,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti huhtikuussa 2020. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kuitenkin vain 292,4 % vertailukaudesta (laskivat 4,5 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 353,3 % (kasvoivat 0,2 % edeltäneestä kuukaudesta), sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat maaliskuusta 2021 vain 0,5 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 1,0 %, koska rahdin kysyntä pysyi edelleen erittäin vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 92,9 % (95,9 %) saapui huhtikuussa aikataulussa.

Toukokuun 2021 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 8.6.2021.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2021

huhtikuu muutos vuoden muutos %
% 2021
alusta
Koko liikenne
yhteensä
Matkustajat 1 000 80,9 403,6 340,2 -87,3
Tarjotut 413,4 253,3 1 614,9 -83,5
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 109,2 291,1 415,7 -94,1
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 26,4 2,6p 25,7 -46,3p
%
Rahti ja posti tn 7 923,7 309,1 27 333,8 -14,7
Tarjotut 159,4 162,1 573,8 -61,3
tonnikilometrit
Myydyt 69,0 342,9 238,3 -71,4
tonnikilometrit

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 3,4 140,9 12,5 -97,3
Tarjotut 226,8 1 969,8 891,1 -81,0
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 25,8 184,6 93,7 -97,4
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 11,4 -71,3p 10,5 -65,8p
%

Euroopan
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 41,1 234,8 161,9 -89,4
Tarjotut 128,8 29,1 489,9 -86,6
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 56,3 221,9 203,6 -91,8
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 43,7 26,2p 41,6 -25,9p
%

Pohjois-Amerikan
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,2 100,0 0,4 -99,5
Tarjotut 18,7 100,0 36,0 -95,7
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 1,6 100,0 2,5 -99,6
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 8,3 N/A 6,9 -69,5p
%

Kotimaan
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 36,2 1 424,1 165,3 -72,2

Tarjotut 39,0 519,3 197,9 -66,3
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 25,6 1 758,6 115,8 -67,3
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 65,6 43,7p 58,5 -1,8p
%

Rahtiliikenne
- Euroopan 153,0 24,9 709,2 -89,7
rahtiliikenne tn
- Pohjois-Amerikan 160,7 100,0 310,5 -87,6
rahtiliikenne tn
- Aasian 2 441, 7 737,1 9 278,6 -55,2
rahtiliikenne tn 5
- Kotimaan 26,6 114,0 112,1 -11,4
rahtiliikenne tn
Rahti 2 781, 1 574,6 10 410,5 -65,6
reittiliikenteessä 7
yhteensä
Rahtilento tn** 5 142, 190,4 16 923,3 855,7
0
Kokonaisrahti- ja 7 923, 309,1 27 333,8 -14,7
posti tn 7
Tarjotut 71,0 292,4 246,9 -35,1
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 59,3 353,3 201,6 -0,3
rahtitonnikilometrit
milj,
Tarjotut 23,7 1 777,1 89,2 -75,5
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 20,0 4 216,9 74,0 -61,0
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit
milj,
Rahtiliikenteen 83,5 11,2p 81,6 28,5p
kokonaiskäyttöaste* %
- Pohjois-Amerikan 80,0 N/A 82,1 16,0p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
- Aasian 87,6 11,7p 86,2 30,3p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
Reittiliikenteen 84,6 47,8p 83,0 30,9p
rahdin
kokonaiskäyttöaste* %

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Cision

Placera
Strategerna: Håll ögonen på börsen i sommarInflationen viktigaste frågan men även annat kan påverka
Inflationen
Fed: Inflationen högre än förväntat – men övergående
Foto: AP/TT
Börsen
Vändning uppåt i New York
Börsen
Plusstängning efter slutspurt
Foto: Shutterstock
Aktie
Sinch tar Securitas plats i OMXS30
Foto: Copyright (c) 2021 IgorGolovniov/Shutterstock. No use without permission.
Investera
T.Rowe Price: Högre potential på marknader utanför USAMen inflationsspöket finns kvar i rummet
Krypto
Bitcoin på årslägsta
Aktie
Affärsvärlden: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Krönika
Chefredaktören: Så sparar vi i fonder
22/6
Trading Direkt: Om bitcoins resa nedåt – och teknisk analys
Foto: Anders Wiklund/TT
Aktie
VNV köper tillbaka aktierSka minska substansrabatten
Foto: Copyright (c) 2017 petrmalinak/Shutterstock. No use without permission.
Aktie
Nel ska förse fossilfritt svenskt stål med vätgasSamarbete kring vätgasanläggning i Hofors
Asienbörserna
Blandat i Asien
Politik
Bratt: Regeringskris ger begränsad effekt på börsenMen gör privatekonomiska frågor oförutsägbara
Placera
Moody's: Ta höjd för en korrektion på 20 procent"Men ingen snabb studs uppåt igen"
Politik
Löfven förlorade omröstningenSHB: Dramatiskt i politiken men inte på finansmarknaderna
Kryptovalutor
Kina intensifierar "kryptojakten"Bitcoin sjunker 7 procent
Foto: istockphoto
Analyser
Här är måndagens köprekar
Aktie
Norwegians vd får gå med omedelbar verkan
Bopriser
Mäklarna: Bomarknaden saktar in”Stillastående bopriser resten av året”
Krönika
Hernhag: Hyggliga chanser till en skön börssommar
Aktietips
Börsveckan: Tre köpvärda investmentbolagOch några du kan vara utan
Foto: Copyright (c) 2019 pedrosala/Shutterstock. No use without permission.
IPO
Di: Teckna OX2 trots hög prislappBefinner sig i en aldrig skådad medvind
Blankning
De mest blankade aktierna just nu