Sektor Det finländska flygbolaget Finnair noterade fortsatt förbättring av passagerartrafiken under juli, men påverkan från covid-19-pandemin är fortfarande kännbar. I juli flög 214.000 passagerare med Finnair, vilket var 47,2 procent fler än i juli 2020. Finnair flyger fortsatt med begränsad trafik på grund av de omfattande resebegränsningarna över världen.

Den totala kapaciteten uppmätt i tillgängliga säteskilometer (ASK) ökade dock med 90,6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Finnairs trafik, mätt i intäkt per passagerarkilometer (RPK), ökade med 95,4 procent jämfört med föregående år.

Kabinfaktorn, ett mått på genomsnittligt andel bokade säten per flight, ökade med 1 procent till 42,5 procent jämfört med juli 2020.