Aktie Lånefinansieringen som Fingerprint Cards flaggade för att bolaget börjat undersöka förutsättningarna för i torsdagens kvartalsrapport handlar om en "mindre" företagsobligation för att kunna hantera en "större tillväxt". Det säger Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.  

Förtydligandet kommer dagen efter att offentliggörandet av kvartalsrapporten, med informationen om den eventuella lånefinansieringen, utlöst ett kursfall på 19 procent i Fingerprintaktien.

”Vi visar nu att vi är tillbaka som ett tillväxtbolag, med god utveckling inom alla våra områden, mobilt, PC, Access och betalkort. För att kunna finansiera en accelererad omsättningsökning vill vi undersöka möjligheterna för en mindre företagsobligation. Det handlar om några hundra miljoner kronor”, säger Christian Fredrikson.

På torsdagen meddelade Fingerprint Cards att styrelsen efter kvartalets utgång gett Carnegie i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för att komplettera bolagets finansiering med skuldkapital i syfte att ytterligare accelerera bolagets tillväxt.

Måste ni få in pengar för att hantera verksamheten?

”Vi måste inte. Vi har ingen finansiell utmaning med att hantera en mindre tillväxt som bolag, vi har haft två år med starkt kassaflöde. Men ska vi börja accelerera tillväxten, vilket vi vill göra, måste vi börja titta på att komplettera finansieringen.”

I ett räkneexempel uppger Christian Fredrikson att 1 miljard svenska kronor i ökad omsättning binder ungefär 200-300 miljoner kronor i rörelsekapital. Bland annat behövs kapital till att köpa in mer varor från underleverantörer, logistikkostnader och med fler kunder ökar också kundfordringarna.

”Vi har inga problem med kundfordringar, men de ökar när omsättningen ökar”, säger han.

Per den sista september uppgick Fingerprint Cards likvida medel till 121 miljoner kronor, efter att kassaflödet från den löpande verksamheten varit -45,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

I tredje kvartalet är kassaflödet säsongsmässigt svagare för Fingerprint eftersom verksamheten binder mer kapital inför leveranser under julsäsongen och det kinesiska nyåret, förklarar Christian Fredrikson.

”Vi växte också 25 procent under tredje kvartalet och vi expandera leverantörsbasen, vilket binder kassa.”

Kan det bli aktuellt att ta in kapital via en emission?

”Styrelsen har inte diskuterat någon emission, det är klart att den kan besluta att göra det som den tycker är bäst för bolaget. Det som styrelsen har diskuterat är att utvärdera förutsättningarna för att komplettera Fingerprints finansiering med skuldkapital.”

För det tredje kvartalet redovisade Fingerprint Cards en omsättning på 354 miljoner kronor (294) och en bruttomarginal som steg till 28,6 procent (18,1). Rörelseresultatet förbättrades till 10,8 miljoner kronor (-4,7).

”Jag är mycket nöjd med var vi är, nu när vi är tillbaka på tillväxt. Det är klart att vi har haft utmaningar under året med supply-problemen, men det jobbar vi med och vi expanderar vår leverantörsbas. Vi ser att halvledarbristen sannolikt fortsätter nästa år, men samtidigt får vi mer kapacitet”, säger Christian Fredrikson.