Rapport Fingerprint redovisar en förlust för det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen föll hela 60 procent. 

Fingerprint Cards redovisar ett rörelseresultat om -59,8 miljoner kronor (10,8) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen blev -41,8 procent (3,0) och bruttomarginalen uppgick till 12,2 procent (28,6).

Nettoomsättningen uppgick till 143 miljoner kronor (354), en nedgång med 60 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -112 miljoner kronor under kvartalet (-45,5).

Ökad konkurrens och minskad försäljning tyngde

Ökad priskonkurrens och minskad försäljning påverkade Fingerprint Cards bruttomarginal negativt under det tredje kvartalet. Det skriver Fingerprints vd Christian Fredrikson i delårsrapporten.

Bruttomarginalen påverkades också av att avskrivningarna enligt plan ökade som en andel av omsättningen till 15 procent det tredje kvartalet 2022, från den mer normala nivån 6 procent motsvarande kvartal i fjol.

”I tillägg till detta minskade omsättningen inom Accessområdet i Asien detta kvartal, delvis på grund av lägre aktivitet i byggsektorn i Kina, vilket påverkar försäljningen av biometriska dörrlås. Detta hade en negativ inverkan på lönsamheten eftersom bruttomarginalen är högre inom detta produktsegment, jämfört med Mobile”, skriver Christian Fredrikson.

Intäktsnedgången på 60 procent i det tredje kvartalet hänvisas till den lagertömning som nu pågår längs hela leveranskedjan, vilket bolaget tidigare flaggat för.

”Mobiltillverkarna börjar först nu närma sig mer normala lagernivåer, vilket innebär att modulhusen och de distributörer som levererar komponenter till dem sannolikt har kunnat börja dra ner sina lager först nu under tredje och fjärde kvartalet. Och för Fingerprints, som levererar sensorer till distributörerna och modulhusen, innebär detta att vi kommer att kunna börja minska våra lager först nu i början på det fjärde kvartalet”, skriver Christian Fredrikson i rapporten och upprepar därmed den tidigare bedömningen.

Under 2022 har Fingerprint investerat cirka 190 miljoner kronor i uppbyggnaden av varulager, och vid slutet av det tredje kvartalet uppgick varulagret till totalt 412 miljoner kronor.