Rapport Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om 10,8 miljoner kronor (-4,7) för det tredje kvartalet 2021.

Nettoomsättningen uppgick till 354 miljoner kronor (294), en uppgång med 25 procent i konstant valuta.

Bolagets tidigare angivna prognos var att tredje kvartalets intäkter skulle uppgå till 330-370 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet uppgick till 32,3 miljoner kronor (8,7).

Bruttomarginalen uppgick till 28,6 procent (18,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -45,5 miljoner kronor under kvartalet (67,7).