Blankning Whale Rock, som haft en stor blankningsposition i Fingerprint Cards, har till Finansinspektionen nu anmält att denna position understiger 0,5 procent av antalet utestående aktie i biometribolaget.

På torsdagen anmälde Whale Rock att blankningsposition i Fingerprint Cards minskat till 3,48 procent av antalet utestående aktier, från tidigare 3,87 procent. Whale hade dessförinnan inte rört denna position sedan april 2019, vilket gjorde att bolaget misstänkte att denna position inte existerade.

Fingerprint-aktien steg med 17 procent till 21:07 kronor på torsdagen.