Blankning Sylebra Capital fortsätter att successivt utöka sin blankningsposition i Fingerprint Cards och den motsvarade 3,11 procent av aktierna i biometribolaget per den 14 april, upp från 2,99 den 6 april.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens blankningsregister som omfattar positioner över motsvarande 0,5 procent av aktierna i ett bolag.

Sylebra är den enda aktören som har en publik blankningsposition i Fingerprint Cards.

Sylebra har även en kort position i Mycronic, som byggts upp successivt sedan våren 2020, där motsvarande 1,42 procent är blankat.