Aktie Fingerprint Cards meddelar att koncernens intäkter för helåret 2022 förväntas ligga i intervallet 1,6 – 2,0 miljarder kronor, samt att ebitda-marginalen förväntas ligga inom intervallet 14-18 procent för det fjärde kvartalet 2022. Samtidigt meddelar bolaget att man delar upp flera affärsområden i helägda dotterbolag. 

Fingerprint Cards separerar sina två affärsområden genom att skapa två nya helägda dotterbolag, Fingerprint Technology Company (tidigare Mobile) och Fingerprint Cards Switzerland (tidigare Payment & Access).

”Samtidigt som efterfrågan på våra produkter är fortsatt god inom mobilbranschen, börjar våra intäktsströmmar nu att diversifieras i en högre takt än tidigare, till områden med attraktiva marginaler. Den goda omsättningstillväxten under 2022 förväntas främst genereras inom områdena Mobile, PC och Access. Detta trots att vi förväntar oss att den rådande halvledarbristen i världen består under hela 2022. När tillgången till halvledare och produktionskapacitet normaliseras finns ytterligare utrymme för signifikanta försäljningsökningar”, skriver vd Christian Fredrikson.

Lanseringarna av biometriska betalkort av BNP Paribas, Europas största bank, och Crédit Agricole, nummer tre i Europa, innebär att ytterligare en global massmarknad för våra produkter är på väg att öppnas upp, tillägger han.

Fingerprint Cards separerar sina två affärsområden genom att skapa två nya helägda dotterbolag, Fingerprint Technology Company (tidigare Mobile) och Fingerprint Cards Switzerland (tidigare Payment & Access).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har utsett Ted Hansson till vd för dotterbolaget Fingerprint Technology Company (FPC) baserad i Shanghai och Michel Roig som vd för Fingerprint Cards Switzerland baserad i Schweiz.

”Den strategiska översyn som initieras av styrelsen i juli har lett oss till slutsatsen att bolaget och dess aktieägare gynnas av en organisationsmässig och legal separation av våra två affärsområden”, skriver Fingerprints vd Christian Fredriksson i en kommentar.