FINGERPRINT: PRISKONKURRENS, LÄGRE VOLYM SPÅS FORTSÄTTA TYNGA I 1H

2023-01-26 07:47:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fingerprints bruttomarginal föll till 8,8 procent under det fjärde kvartalet 2022, jämfört med 31,7 procent motsvarande kvartal i fjol.

"Försvagningen av bruttomarginalen i relation till förra året beror på ökad priskonkurrens samt lägre volymer, en situation som vi förväntar oss kommer fortsätta påverka Fingerprints försäljning och marginaler negativt, åtminstone under det första halvåret 2023", skriver tillförordnade vd:n Ted Hansson i torsdagsmorgonens rapport.

"Vi fortsätter att löpande implementera kostnadsbesparingsåtgärder för att effektivisera verksamheten och säkerställa att vi återgår till lönsamhet" skriver han vidare.

Som förväntat och tidigare kommunicerat påverkades Fingerprints försäljning och bruttomarginal även under det fjärde kvartalet negativt av den kraftiga nedgången i efterfrågan på smartphones i Kina.

Koncernens omsättning minskade med 47 procent under fjärde kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år. Omsättningen ökade dock med 33 procent i relation till det tredje kvartalet 2022, drivet av högre försäljningsvolymer.

Under det fjärde kvartalet genomförde Fingerprint en kvittningsemission och en företrädesemission, vilka tillförde bolaget 341 miljoner kronor.

"Detta stärker vår soliditet och likviditet, och gör att vi kan fortsätta finansiera kundprojekt och flera viktiga produktutvecklingsinitiativ, både inom och utanför mobilsegmentet. För att befästa vår marknadsledande position kommer vi att fortsätta fokusera på att utveckla innovativa produkter, bredda leverantörsbasen och säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Vår FoU-portfölj är strikt fokuserad på projekt som bedöms kunna generera betydande lönsam tillväxt", SKRIVER Ted Hansson.Direkt-SE