Aktie Styrelsen i Fingerprint Cards beslutat att bolaget ska köpa tillbaka egna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Syftet med återköpen är bland annat att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna”, lyder motiveringen.

Återköpen får ske fram till och med den 25 maj och de får sammantaget inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Fingerprint Cards idag inga egna aktier