FINGERPRINT CARDS: STÄLLER IN EXTRASTÄMMA

2023-02-16 08:04:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fingerprint Cards ställer den extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 24 februari.

Sedan kallelsen till ovan nämnda extrastämma offentliggjordes den 26 januari har styrelsen mottagit "värdefull feedback och konstruktiva förslag till förbättringar" avseende det föreslagna incitamentsprogrammet, både från flera större aktieägare och andra intressenter.

"Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att ställa in extrastämman den 24 februari med ambitionen att framlägga ett reviderat förslag till en kommande bolagsstämma", heter det.Direkt-SE