FINGERPRINT CARDS: RÖRELSERESULTAT -527 MLN KR 4 KV (3,9)

2023-01-26 07:14:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -527 miljoner kronor (3,9) för det fjärde kvartalet 2022.

Resultatet inkluderar nedskrivning av aktiverade FoU-projekt om 116 miljoner kronor samt en nedskrivning av goodwill om 317 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 8,8 procent (31,7). Här ingår lagernedskrivning om 22,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 190 miljoner kronor (357). Försäljningstillväxten var -47 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -104 miljoner kronor under kvartalet (-16,8).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 26 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på -41,3 miljoner kronor och en omsättning på 177 miljoner kronor.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE