Här är Fingerprints nya mål

Publicerad 2016-05-04 07:20

Aktie Fingerprint Cards siktar på att intäkterna ska en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 60 procent från 2016 till 2018. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Biometribolaget siktar vidare på en rörelsemarginal på minst 35 procent för varje år från 2016 till 2018.

Gällande kapitalstrukturen skriver Fingerprint Cards att bolaget ”ska ha en stark balansräkning, normalt med en nettokassa. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna genom återköp av egna aktier och/eller utdelning”.

Analytikernas snittestimat ligger på en intäktstillväxt för Fingerprint Cards på 156 procent 2016, 4,5 procent 2017 och 3,9 procent 2018, enligt SME Direkt.

Med bolagets intäkter 2015 om 2,9 miljarder som bas väntar sig analytikerna att tillväxten kommer att uppgå till i snitt cirka 43 procent under 2016-2018. Intäkterna väntas enligt SME-konsensus uppgå till 8,45 miljarder kronor 2018.

Snittestimatet hos analytikerna vad gäller rörelsemarginalen ligger på 37,7 procent 2016, 31,8 procent 2017 och 28,3 procent för 2018, enligt SME Direkt.

Konsensusförväntningarna på bruttomarginalen ligger på 45,7 procent 2016, 40,6 procent för 2017 och på 37,9 procent.

Bolaget betonar att målen inte utgör prognoser, utan en ”ambitionsnivå som styrelse och företagsledning anser motsvara rimliga förväntningar på bolaget”. Fingerprint understryker även att målen är baserade på organisk tillväxt.

”Mot bakgrund av den snabba marknadsutvecklingen anser vi att tre år är en lämplig tidsram för våra långsiktiga finansiella mål. Vi kommer inte att uppdatera målen till följd av kortsiktiga, kvartalsvisa fluktuationer i verksamheten. Våra mål kommer att revideras årligen, normalt i samband medbokslutskommunikén”, säger Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto enligt pressmeddelandet.