Fingerprint Cards AB (publ): Extrastämman den 24 februari 2023 ställs in

2023-02-16 08:00:00

Sedan kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggjordes den 26 januari 2023 har styrelsen i Fingerprint Cards AB erhållit värdefull feedback och konstruktiva förslag till förbättringar avseende det föreslagna incitamentsprogrammet, både från flera större aktieägare och andra intressenter. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att ställa in extrastämman den 24 februari med ambitionen att framlägga ett reviderat förslag till en kommande bolagsstämma.

Med tanke på vikten av ett långsiktigt incitamentsprogram för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner, och för att tydligare knyta deras ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, anser styrelsen att vissa förtydliganden och justeringar i förslaget bör göras för att dessa mål ska kunna uppnås, något som gynnar alla intressenter.

För information, vänligen kontakta:
Christian Lagerling, styrelseordförande

Investerare:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:00 CET.

Om Fingerprints

Fingerprints är världens ledande biometriföretag. Vi tror på ett säkert och användarvänligt universum, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar finns i miljontals elektroniska produkter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Vi erbjuder säker och bekväm identifiering och autentisering – with a human touch. För mer information besök vår webbplats, läs vår blogg och följ oss på Twitter. Fingerprints är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B)

 

Bilaga


GlobeNewswire