Intervju Fingerprint Cards intäkter har återigen visat tillväxt de senaste kvartalen efter en längre tid av försäljningsnedgångar. Med tillväxt inom alla fyra verksamhetssegment har bolaget också förutsättningar för att fortsätta att växa. Det säger Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi är tillbaka till att vara ett tillväxtbolag. Vi växer nu inom våra fyra ben (mobile, pc, payments och access, reds anm). Vår strategi med att expandera vår verksamhet fungerar”, säger han.

Under årets första sex månader ökade intäkterna med 9 procent och tillväxten under det andra kvartalet var 3 procent, eller 18 procent i konstant valuta, trots att tillverkningsproblem i Vietnam tyngde kvartalets försäljning.

Kan ni fortsätta att växa under det andra halvåret och nästa år?

”Ja, det är ambitionen absolut. Trots Vietnam gjorde vi tillväxt andra kvartalet och första kvartalet var det bra tillväxt. Vi är tillbaka till tillväxt och det är det som vi ska fortsätta att visa”, säger han.

Mobiltelefonsegmentet är fortfarande med råge största intäktskällan för Fingerprints sensorer, men den stora marknaden för biometri i betalkort är nu på gång efter många år av fördröjningar i den kommersiella lanseringsprocessen. Fyra banker (Cornèrbank i Schweiz, BNP Paribas och Crédit Agricole i Frankrike, samt BBVA i Mexiko) har nu gjort kommersiella lanseringar av biometriska betalkort och Fingerprint Cards sensorer är med i samtliga.

”Det här året var det året som biometri lanserades i betalkortsindustrin. Efter att de stora bankerna lanserat kommersiellt i mindre skala ska de nu gå till lanseringar över hela länder, vilket sker nu på hösten. Vi förväntar oss även att flera banker lanserar framöver”, säger Christian Fredrikson.

Betyder det större volymer inom betalkortssegmentet redan under hösten?

”Under 2022 tror jag att det blir en bredare lansering. Tillväxttakten blir ju stor när det är från låga nivåer, men försäljningsmässigt för oss måste det bli större volymer innan det börjar märkas.”

Han vill inte lämna några prognoser på i vilken takt den biometriska betalkortsmarknaden kommer att växa, men säger att de fyra banker som hittills har lanserat ger ingen massmarknad.

Vilka hot ser du i framväxandet av volymmarknaden för biometriska betalkort?

”För att nå riktigt stora volymer måste den totala kostnaden fortsätta ned. Vi har pratat om att kostnader för vår senaste T-shape-modul ligger kring 3 dollar och en totalkostnad för hela det biometriska betalkortet som ligger under 10 dollar. Vi tror att hela kostnaden för kontaktlösa betalkort ska ned till 3 dollar”, säger han.

En annan parameter som måste löpa på smidigt innan biometriska betalkort kan börja användas på bred front är den så kallade ”enrollment”-fasen, då slutanvändaren ska ta kortet i bruk. Det kräver att processen för avläsning av användarens fingeravtryck mot sensorn på kortet fungerar bra.

Förutom mobiltelefoner och betalkorten lyfter Christian Fredrikson även fram segmenten för Access/IOT (uppkopplade saker) och pc.

Inom pc-segmentet har det varit en låg integreringsgrad, men nu kommer ”bättre” touchsensorer in och under covid-pandemin har pc-industrin vuxit, enligt Fingerprintchefen som hänvisar till att förväntningarna nu ligger på att pc-marknaden uppgår till 350 miljoner per år i stället för en marknad på 270 miljoner per år innan covid.

”Vi har kommit in bra i pc-segmentet nu och levererar till tre av de fem största i sektorn. Vi har starka visioner inom pc”, säger Christian Fredrikson.

Produktionsproblemen i Vietnam lösta

Fingerprint Cards utveckling under det tredje kvartalet har hittills gått enligt plan och produktionsproblemen i Vietnam, som tyngde det andra kvartalet, är nu lösta.

Det säger Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson till Nyhetsbyrån Direkt i en intervju.

”Vi går enligt plan. Jag har ingen anledning att ändra vår prognos”, säger han.

Prognosen för det tredje kvartalet, som lanserades i halvårsrapporten, är att intäkterna väntas uppgå till 330-370 miljoner kronor, en ökning jämfört med 294 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol.

Det är också en ökning jämfört med omsättningsnivån på 290 miljoner kronor andra kvartalet i år, som dock pressades av att vietnamesiska myndigheter, på grund av ett covid-19-utbrott, tillfälligt stängde ner ett industrikomplex där en av Fingerprints leverantörer har tillverkning.

Fabrikerna i Vietnam är nu i gång för fullt, försäkrar Fingerprintchefen.

”Problemen i Vietnam är helt lösta. Nu är produktionen uppe, helt i enlighet med vad vi sagt. Det blir inga effekter av det under det tredje kvartalet”, säger han.

Intäkterna som föll bort under det andra kvartalet som en följd av produktionsproblemen i Vietnam kommer att komma tillbaka under de kommande kvartalen, enligt Christian Fredrikson som samtidigt passar på att flagga för att den globala halvledarbristen emellertid väntas påverka även framöver.

”Kapacitetsproblematiken inom komponentindustrin kommer att fortsätta under nästa år. Det tar tid att få upp kapaciteten för halvledarindustrin och samtidigt har det aldrig förr investerats så mycket som nu i nya fabriker och kapacitet”, säger han.

Han påpekar att Fingerprint Cards självt arbetat mycket med att expandera sin leverantörsbas, vilket har ökat flexibiliteten, och bolaget har som ambition att fortsätta med det.

”Vi har tillväxt, vi har en plan som vi exekverar på vilket också innebär utökad kapacitet”, säger Christian Fredrikson.

Fingerprints aktie handlas upp närmare 5 procent på fredagsförmiddagen.