Politik Regeringens prioritering är att bekämpa inflationen, annars kommer svenska hushåll och företag att drabbas under lång tid. Det sade finansminister Elisabeth Svantesson vid en pressträff på onsdagen på temat det ekonomiska läget i Sverige.

”Skulle krisen bli djupare finns det handlingsutrymme, men det får vi återkomma till… Vi får inte göra något som driver upp inflationen ytterligare”, sade hon och tillade att det i den budget som nu börjat gälla finns stöd bland annat till hushåll och företag.

Inte bara Riksbanken utan även regeringen behöver fokusera på inflationsbekämpning och detta ska ske genom en ansvarsfull finanspolitik och nödvändiga strukturreformer, enligt finansministern.

Hon sade att Sverige befinner sig i ett besvärligt läge, med hög inflation, höga energipriser och stigande räntor samt inte minst krig i vårt närområde.

”Vi befinner oss i en ekonomisk vinter och staten kan inte kompensera alla eftersom då skulle inflationen riskera att bli ännu högre”, framhöll hon.

Svantesson sade att en glädjande faktor är att energipriserna varit lägre än väntat på grund av bättre väder och bättre tillgång på LNG än väntat, samtidigt som bland annat gasanvändningen i EU minskat med 20 procent.

Men det som bekymrar henne är att vi har fortsatt hög underliggande inflation, och att den inte ger med sig.

”Inflation är dåligt för alla – för löntagare, det blir dyrare att handla och tuffare marginaler för många svenskar. Men det handlar också om samhällsekonomin i stort eftersom många företag går in i vänteläge”, framhöll hon.

Svantesson betonade att kärninflationen ”måste komma ner, om den inte gör det kommer vi att ha betydligt större problem åren framöver. Det drabbar framförallt de med små marginaler”.

Hon manade företagen att inte ”passa på att höja priser, bara för att de kan” och frågade sig varför exempelvis matpriserna har stigit mycket mer här än i andra EU-länder.

”Det kan finnas företag som höjer priser på ett sätt som man inte bör göra i det här läget”, sade hon.

Hon noterade att den envist höga inflationen har fått centralbankerna att höja sina styrräntor kraftigt och konstaterade att svenska hushåll är högt belånade samtidigt som många har korta räntebindningstider, vilket ger en snabb effekt på konsumtionen.

Finansministern sade vidare att regeringen än så länge inte ser någon stor nedgång på arbetsmarknaden, dock tecken på att arbetsmarknaden börjar svala av.

”Vi tror att lågkonjunkturen blir lite mer utdragen än vi trodde i höstas, men vi vet inte hur djup den blir”, sade Elisabeth Svantesson, som tillade att osäkerheten fortsatt är ”enormt stor”, inte minst vad gäller kriget i Ukraina.

Hon talade även om att regeringen på sikt vill förbättra produktiviteten i Sverige och få ner den relativt höga arbetslösheten sett till andra EU-länder.

”Det är inte av Gud givet att det behöver vara så”, betonade hon.

I december spådde regeringen att BNP minskar med 0,7 procent i år.