Politik Det är inte aktuellt för Sverige att gå med i eurosamarbetet. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson i en intervju med Dagens industri.

I takt med att inflationen stigit har debatten om den svenska kronans svaga växelkurs kommit som ett brev på posten.

Riksbanken har fått kritik för penningpolitiken som fördes under de goda åren, då långvarig minusränta gällde.

”Det finns flera orsaker till att kronan är svag. Det är en liten valuta, vi är ett litet land och i en osäker situation försvagas ofta små valutor. På sikt behöver produktivitet och tillväxt bli starkare och det kan också stärka kronan”, säger Elisabeth Svantesson.

Men det är inte så ”att jag ligger vaken om nätterna och oroar mig för kronkursen”, tillägger hon.

Penningpolitiken påverkar kronan men hon vill inte recensera Riksbankens jobb.

”De har ett väldigt tydligt inflationsmål som de arbetar med och det är deras grunduppgift”, säger hon.

Hennes bild är också att kronan kommer att stärkas framöver.

Att föra Sverige in i euron är däremot inte aktuellt, säger hon.

”Det finns inte på bordet att förbereda för euron, nej”, säger Elisabeth Svantesson.