Börsen Två finansjättar ser ljust på europeiska aktier framåt, varav den ena, Blackrock, poängterar att regionen handlas till en rabatt jämfört med USA och sina historiska värderingsnivåer. 

De europeiska bolagen har överraskat analytikerna med oväntat starka kvartalssiffror under den gångna rapportsäsongen, påpekar Steven Bell, chefsekonom på kapitalförvaltaren Columbia Threadneedles, i en analys.

Till skillnad från Europa har USA inte drabbats av skyhöga energipriser, trots det har de amerikanska bolagen överlag redovisat svagare kvartalsresultat på ”nästan alla punkter”, fortsätter han. 

”Enligt min uppfattning är utsikterna bättre för europeiska än amerikanska aktier under 2023”, skriver Steven Bell vidare i analysen. 

Även fondjätten Blackrock understryker att de europeiska bolagen levererat bättre rapporter än sina amerikanska motsvarigheter hittils. Europas börser har rivstartat året, men regionens aktiemarknaden handlas fortsatt till en rabatt jämfört med historiska värderingsnivåer och USA, konstaterar Blackrocks investeringschef för EMEA-regionen Helen Jewell i en analys. 

”Vi ser många möjligheter för investerare i regionen, men det är viktigt att vara selektiv eftersom den marginalpress vi börjar se tecken på kan sprida sig över sektorer och inom olika branscher”, skriver hon. 

Vidare skriver Helen Jewell att Blackrock löpande betonat hur viktigt det kommer att vara med stabila vinstmarginaler i den nuvarande marknadsmiljön. Signalerna om en stundande marginalpress är tydligast i bolagen med hög exponering mot lönekostnader, enligt investeringschefen som tillägger att Blackrock tror att den typen av bolag kommer att ha det fortsatt tufft under 2023. 

Kinas återöppning efter coronapandemin är samtidigt goda nyheter för Europa med tanke på att landets är en av regionens största handelspartners, betonar Steven Bell på Columbia Threadneedle. Europas tillväxt 

Den största risken för de europeiska börserna är inflationen, som fortsatt ligger kvar på höga nivåer och kan tvinga fram nya räntehöjningar från centralbanken ECB.