Bedrägerier FI:s varningslista fylldes på med hela 2759 företag i fjol vilket var 30 procent fler än året innan. Och sätten som bedragare försöker att lura till sig pengar på är många och allt mer raffinerade, skriver FI i en rapport.

– Att bedrägerierna verkar öka är ett stort problem som orsakar många konsumenter både lidande och ekonomisk skada. Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort och erfarenheten visar att många fler far illa än de som rapporterar eller anmäler till myndigheterna, säger Mikael Sandahl, finansinspektör på FI i ett pressmeddelande.

FI informerar löpande om olika investeringsbedrägerier och saker man som konsument bör tänka på för att undvika att bli lurade. Bland annat har FI en varningslista. Myndigheten har också sett ett antal fenomen och varningssignaler som tål att uppmärksammas.

Inte sällan blir konsumenterna kontaktade via sociala medier med olika former av finansiella erbjudanden.

”Det börjar normalt som en vänskaplig relation, men kommer vid något tillfälle bli en fråga om pengar kan överföras”, skriver FI.

Dessutom brukar bedragarna visa upp en fin yta.

”Vissa använder externa webbsidor med kundomdömen för att skapa en positiv bild av företaget genom stora mängder med falska omdömen. Dessutom finns ofta kommentarer som ger en bild av att många gjort oerhört lönsamma investeringar och snabbt blivit rika. Att uppge kända adresser är också populärt hos de som sysslar med investeringsbedrägerier. Till exempel i centrala Stockholm eller på någon känd gata i Londons finanskvarter”, skriver FI.

Några går även så långt att de skapar sidor på nätet som påstås tillhöra en myndighet som ger företagen tillstånden.

”När bedragaren sedan hänvisar till att de har tillstånd kan man gå till denna påhittade myndighetssida och söka fram företaget”, skriver FI.

När man redan blivit lurad så finns det risk att man drabbas dubbelt. Detta genom att bedragarna kontaktar den drabbade och erbjuder ”hjälp” att få tillbaka förlorade pengar.

Det händer också att redan drabbade blir kontaktade av bedragare som säger att de ringer eller mejlar från en myndighet. Ofta med budskapet att de utreder hur konsumenten kan få tillbaka pengar från tidigare investeringsbedrägerier.

”I flera fall har bedragaren sagt att de jobbar på FI eller samarbetar med oss. I flera andra fall så har vår motsvarighet i något annat land använts. Syftet är normalt att en påstådd avgift ska betalas eller att den som blir kontaktad ska använda sitt bank-id så att bedragaren den vägen kan komma åt pengar”, skriver FI.

– Bedragarna kan vara väldigt övertygande och är ofta skickliga på att manipulera personer. Det kan vara svårt att förstå att det är ett bedrägeri, men förhoppningen är att våra varningar och tips ska få fler att vara mer försiktiga och lyckas undvika att bli lurade, avslutar Mikael Sandahl.