Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

2021-05-03 14:11:53
Korrigering flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556229-7480 Beijer Alma AB
InstrumentClass A/Class B
InnehavareAnders Wall Stiftelse
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-04-30
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 325 000
 - direkt innehavda rösträtter2 328 600
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier3,85814 %
 - direkt innehavda rösträtter1,95038 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,95038 % 2 325 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,95038 % 2 325 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 328 600
 - andel av rösträtter1,95038 %
 
Kommentar
Changes due to: Acquisition and Disposal Förtydligande om att flaggningsmeddelandet görs med anledning av en överenskommelse om byte av A-aktier mot B-aktier ingången mellan Anders Walls stiftelse, Beijer Holding AB och Domarbo Skog AB varvid Beijer Holding AB och Domarbo Skog AB erhåller A-aktier och Anders Walls stiftelse erhåller B-aktier. Clarification that the Notification of Changes in Major Shareholdings is made by reason of an agreement concerning exchange of class A shares against class B shares entered into by Anders Walls stiftelse, Beijer Holding AB and Domarbo Skog AB whereby Beijer Holding AB and Domarbo Skog AB receive class A shares and Anders Walls stiftelse receives class B shares.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision