Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB

2021-09-14 11:38:44
Flaggningsmeddelande i Tele2 AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556410-8917 Tele2 AB
InstrumentB class
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-10
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier44 794 291
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter44 794 291
Andel
 - aktier6,46548 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,00052 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00052 % 44 794 291
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,07476 % 669 747
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,02436 % 218 261
 
TOTALT5,09964 % 45 682 299
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter288 898
 - andel av rösträtter0,03225 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter1 382 886
 - andel av rösträtter0,15437 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter17 989 299
 - andel av rösträtter2,0082 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter294 565
 - andel av rösträtter0,03288 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter9 193
 - andel av rösträtter0,00102 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter7 987 032
 - andel av rösträtter0,89161 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter7 384 785
 - andel av rösträtter0,82438 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter259 804
 - andel av rösträtter0,02907 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter16 063
 - andel av rösträtter0,00179 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter4 071 208
 - andel av rösträtter0,45448 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter509 109
 - andel av rösträtter0,05683 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter1 444 459
 - andel av rösträtter0,16124 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 039 317
 - andel av rösträtter0,45092 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter937
 - andel av rösträtter0,0001 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter4 744
 - andel av rösträtter0,00052 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter45 682 299
 - andel av rösträtter5,09966 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision