Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB

2022-01-14 14:24:43
Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentSE0000120669 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier5 575 405
Antal rösträtter839 215
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2022-01-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 572 237
 - direkt innehavda rösträtter830 911
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,54108 %
 - direkt innehavda rösträtter0,22055 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,22055 % 5 572 237
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,4471 % 16 754 396
 
TOTALT4,66765 % 22 326 633
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter11 397 318
 - andel av rösträtter3,02518 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter6 187 989
 - andel av rösträtter1,64247 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter17 585 307
 - andel av rösträtter4,66765 %
 
Kommentar
ISIN: "SE0000120669 / SE0000171100" Changes due to: "Other: Delisting of warrants cash settlement".
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision