Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB

2021-06-20 18:29:55
Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentSE0000171100 Aktie
InnehavareFolksam ömsesidig livförsäkring
 
Före transaktionen
Antal aktier13 893 612
Antal rösträtter13 893 612
 
Transaktionen
Datum2021-06-18
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 683 402
 - direkt innehavda rösträtter8 238 000
 - indirekt innehavda rösträtter6 445 402
Andel
 - aktier1,42 %
 - direkt innehavda rösträtter2,19 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,71 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,9 % 14 683 402
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,9 % 14 683 402
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagKPA Tjänstepension AB
 - antal rösträtter31 499
 - andel av rösträtter0,01 %
 - bolagKPA Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter6 260 916
 - andel av rösträtter1,66 %
 - bolagKonsumentkooperationens pensionsstiftelse
 - antal rösträtter152 987
 - andel av rösträtter0,04 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter14 683 402
 - andel av rösträtter3,9 %
 
Kommentar
Med anledning av gällande regler för flaggning enligt 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument vill vi informera er om att Folksam ömsesidig livförsäkring med dotterföretag samt Folksam ömsesidig sakförsäkring, med affärsdag 2021-06-18, har förvärvat 1 003 533 aktier i SSAB AB, klass A. Det innebär att bolag inom Folksamgruppen, dvs. Folksam ömsesidig livförsäkring med dotterföretag och Folksam ömsesidig sakförsäkring tillsammans med Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, efter nämnda förvärv gemensamt innehar en röstandel om 5,2 % (19 413 402 A-aktier och 1 786 850 B-aktier) i SSAB AB. Förvärven innebär därmed att tröskelvärdet om 5 % enligt ovan nämnda lag 4 kap. 5 § överskrids. Efter förvärvet fördelar sig innehavet i SSAB AB mellan aktuella Folksambolag i gruppen enligt följande: Folksam ömsesidig livförsäkring (502006-1585). A-aktier 8 238 000 st. Rösträtter 2,19% Aktier 0,80%. Folksam ömsesidig sakförsäkring (502006-1619). A-aktier 4 730 000 st. Rösträtter 1,26%. Akter 0,46%. KPA Pensionsförsäkring AB (516401-6544). A-aktier 6 260 916 st. B-aktier 1 230 000 st. Rösträtter 1,68%. Aktier 0,73%. KPA Tjänstepension AB (502010-3502). A-aktier 31 499 st. B-aktier 95 244 st. Rösträtter 0,01%. Aktier 0,01%. Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (802001-5423). A-aktier 152 987 st. B-aktier 461 606 st. Rösträtter 0,05%. Aktier 0,06%.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision