Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB

2021-07-22 15:37:29
Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556350-0916 New Wave Group AB
InstrumentSE0000426546 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 201 736
Antal rösträtter3 201 736
 
Transaktionen
Datum2021-07-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 331 736
 - direkt innehavda rösträtter3 331 736
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter1,37 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,37 % 3 331 736
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,37 % 3 331 736
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 331 736
 - andel av rösträtter1,37 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision