Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

2021-09-29 13:51:57
Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556697-7426 Moberg Pharma AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-28
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 552 927
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 552 927
Andel
 - aktier10,004 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,004 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,004 % 4 552 927
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,004 % 4 552 927
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 552 927
 - andel av rösträtter10,004 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision