Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

2021-08-11 13:19:55
Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556697-7426 Moberg Pharma AB (publ)
InstrumentSE0013121340 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 255 416
Antal rösträtter2 255 416
 
Transaktionen
Datum2021-08-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 277 327
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 277 327
Andel
 - aktier5 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15 % 2 277 327
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5 % 2 277 327
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter2 061 193
 - andel av rösträtter4,53 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter216 134
 - andel av rösträtter0,47 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 277 327
 - andel av rösträtter5 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköp i Moberg Pharma AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision