Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag

2021-04-28 16:43:25
Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556323-2536 Midway Holding Aktiebolag
InstrumentSE0000122657 aktier
InnehavareJoel Eklund
 
Före transaktionen
Antal aktier1 395 397
Antal rösträtter1 780 335
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-04-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 364 515
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 364 515
Andel
 - aktier4,99 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,17 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,17 % 1 364 515
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,17 % 1 364 515
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 364 515
 - andel av rösträtter1,17 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision