Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Micro Systemation AB (publ)

2021-12-30 13:49:46
Flaggningsmeddelande i Micro Systemation AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556244-3050 Micro Systemation AB (publ)
InstrumentSE0000526626 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 911 003
Antal rösträtter1 911 003
 
Transaktionen
Datum2021-12-29
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 924 000
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 924 000
Andel
 - aktier10,03547 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,82948 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,82948 % 1 924 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,82948 % 1 924 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 923 753
 - andel av rösträtter6,8286 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter208
 - andel av rösträtter0,00074 %
 - bolagNordnet Bank AB
 - antal rösträtter39
 - andel av rösträtter0,00014 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 924 000
 - andel av rösträtter6,82948 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB, Nordnet Livsforsikring AS och Nordnet Bank AB har överskridit tröskelvärdet 10% av antalet utestående aktier till följd av nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision