Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Linc AB

2021-06-07 09:20:03
Flaggningsmeddelande i Linc AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556232-0811 Linc AB
InstrumentSE0015949433 Common
InnehavareBengt Julander
 
Före transaktionen
Antal aktier19 850 748
Antal rösträtter19 850 748
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-06-04
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier37 761 195
 - direkt innehavda rösträtter21 761 195
 - indirekt innehavda rösträtter16 000 000
Andel
 - aktier65,20619 %
 - direkt innehavda rösträtter37,57732 %
 - indirekt innehavda rösträtter27,62887 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 165,20619 % 37 761 195
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT65,20619 % 37 761 195
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCronhamn Invest AB
 - antal rösträtter16 000 000
 - andel av rösträtter27,62887 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter37 761 195
 - andel av rösträtter65,20619 %
 
Kommentar
Changes due to: Lending
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision