Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

2021-07-15 16:43:21
Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556391-0354 Knowit Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000421273 Shares
InnehavareJCE Group Aktiebolag
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-07-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 323 237
 - direkt innehavda rösträtter2 323 237
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,47632 %
 - direkt innehavda rösträtter8,47632 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,47632 % 2 323 237
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,47632 % 2 323 237
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 323 237
 - andel av rösträtter8,47632 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision