Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Klövern AB

2021-07-05 17:30:15
Flaggningsmeddelande i Klövern AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556482-5833 Klövern AB
InstrumentSE0010714287 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier13 759 048
Antal rösträtter1 375 904,8
 
Transaktionen
Skäl för flaggningUppköpserbjudande
Datum2021-06-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier58 656 298
 - direkt innehavda rösträtter5 865 629,8
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,58 %
 - direkt innehavda rösträtter3,12 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,12 % 58 656 298
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,12 % 58 656 298
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 865 629,8
 - andel av rösträtter3,12 %
 
Kommentar
Uppköp av Klövern resulterar i flaggning.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision