Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB

2021-08-23 15:37:05
Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556400-7200 I.A.R. Systems Group AB
InstrumentSE0005851706 Class B Shares
InnehavareHighclere International Investors LLP
 
Före transaktionen
Antal aktier492 541
Antal rösträtter492 541
 
Transaktionen
Datum2021-08-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier710 000
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter710 000
Andel
 - aktier5,20403 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,20403 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,20403 % 710 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,20403 % 710 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter710 000
 - andel av rösträtter5,20403 %
 
Kommentar
Shares are held directly in the Highclere International Investors Smaller Companies Fund, and held indirectly by Highclere International Investors LLP. The Highclere International Investors Smaller Companies Fund is a fund under management of Highclere International Investors LLP. Highclere International Investors LLP has full management and voting discretion over all funds under management.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision