Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB

2021-05-18 13:12:40
Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556400-7200 I.A.R. Systems Group AB
InstrumentSE0005851706 Share
InnehavareFutur Pension Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier256 341
Antal rösträtter1 156 341
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-05-12
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier256 341
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter256 341
Andel
 - aktier1,83516 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,83516 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,83516 % 256 341
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,83516 % 256 341
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFutur Pension Forsakringsaktiebolag
 - antal rösträtter256 341
 - andel av rösträtter1,83516 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter256 341
 - andel av rösträtter1,83516 %
 
Kommentar
Changes due to: "Omstämpling av A-aktie till B-aktie".
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision