Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hoist Finance AB (publ)

2021-07-23 14:53:17
Flaggningsmeddelande i Hoist Finance AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556012-8489 Hoist Finance AB (publ)
InstrumentSE0006887063 Aktie
InnehavarePer Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier13 200 000
Antal rösträtter13 200 000
 
Transaktionen
Datum2021-07-21
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 500 000
 - direkt innehavda rösträtter766 980
 - indirekt innehavda rösträtter12 733 020
Andel
 - aktier15,11707 %
 - direkt innehavda rösträtter0,85885 %
 - indirekt innehavda rösträtter14,25822 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,11707 % 13 500 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,11707 % 13 500 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFastighets AB Arwidsro
 - antal rösträtter12 683 020
 - andel av rösträtter14,20223 %
 - bolagArwidsro Investment AB
 - antal rösträtter50 000
 - andel av rösträtter0,05599 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 500 000
 - andel av rösträtter15,11707 %
 
Kommentar
Per Arwidsson äger 100% av Arwidsro Holding AB. Arwidsro Holding AB äger 100% av Fastighets AB Arwidsro. Fastighets AB Arwidsro äger 100% av Arwidsro Investment AB. Fastighets AB Arwidsro äger 12,683,020 i Hoist Finance AB. Arwidsro Investment AB äger 50,000 aktier i Hoist Finance AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision