Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

2021-04-29 10:29:46
Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559088-4440 Hemnet Group AB (publ)
InstrumentSE0015671995 Stamaktier
InnehavareMäklarsamfundet Bransch i Sverige AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 851 118
Antal rösträtter9 851 118
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-04-27
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 113 148
 - direkt innehavda rösträtter10 113 148
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10 %
 - direkt innehavda rösträtter10 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110 % 10 113 148
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10 % 10 113 148
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 113 148
 - andel av rösträtter10 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision