Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Creaspac AB

2021-06-29 12:21:36
Flaggningsmeddelande i Creaspac AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559271-7564 Creaspac AB
InstrumentSE0016075691 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-06-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 450 000
 - direkt innehavda rösträtter2 450 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,8 %
 - direkt innehavda rösträtter9,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,8 % 2 450 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,8 % 2 450 000
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision